The Transposon Registry

Displaying 961 - 980 of 1020
Tn6707
Dr Balaji Veeraraghavan
Tn6708
Dr Balaji Veeraraghavan
Tn6709
professor Gongzheng Hu
Tn6710
Xing-Wei Luo
Tn6711
Professor Kristin Hegstad
Tn6712
Professor Kristin Hegstad
Tn6713
Professor Kristin Hegstad
Tn6714
Manuel Gonzalez Fuente
Tn6715
New Transposon carrying KPC-2 in Klebsiella pneumoniae Louise Cerdeira
Tn6716
Zhu Yao
Tn6717
Dr racha Beyrouthy
Tn6718
qian changrui
Tn6719
Wenjie Hong
Tn6720
Prof Marco Rinaldo Oggioni
Tn6721
Prof Dongsheng Zhou
Tn6722
Prof Dongsheng Zhou
Tn6723
Prof Dongsheng Zhou
Tn6724
Prof Dongsheng Zhou
Tn6725
Prof Dongsheng Zhou
Tn6726
Prof Dongsheng Zhou

Pages